ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศราคากลางจ้างสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ
bullet ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้งเหมาจัดทำระบบจดหมายเหตุพระราชกรณียกิจ และจดหมายเหตุกระทรวงแรงงาน
bullet จ้างซ่อมบำรุงสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน (ป้ายไฟวิ่ง LED ประตู ๗)
bullet ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกาศประกวดราคาประกวดราคาจัดซื้อระบบ Log ทดแทน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน 60 เครื่อง
bullet ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่8) และคำชี้แจงประกาศฯ
bullet ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่8) และคำชี้แจงประกาศฯ
bullet ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)พร้อมราคากลาง
bullet ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและ ร่างเกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลาง ร่างคุณลักษณะเฉพาะ จ้างดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลาง ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bullet ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านแรงงาน
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจัดซื้อระบบ Log ทดแทน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)