ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ล่าม พบปะแรงงานไทย ณ Hotel Icon เขต Tsim Sha Tsui , Kowloon ฮ่องกง

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ล่าม พบปะแรงงานไทยที่ทำงานตำแหน่งผู้จัดการแผนกนวดสปาและพนักงานนวดสปา จำนวน 4 คน ณ Hotel Icon ซึ่งให้บริการนวดสปา อังสนา ภายใต้กลุ่มBanyantree Thailand เขต   Tsim Sha Tsui , Kowloon Hong Kong และในโอกาสเดียวกันได้หารือผู้บริหารฝ่ายบุคคลของโรงแรมฯ เพื่อหาแนวทางในการขยายตลาดแรงงานไทยในฮ่องกง************************************

สนร.ฮ่องกง