ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2559


ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2559

 

เขตเกาะ Nordfriesische Inseln: 1,406.00 ยูโร
เขตเกาะ Ostfriesische Inseln: 1,544.00 ยูโร
 
โดยกำหนดมาตรฐานการจัดที่พักอาศัยและอาหาร สำหรับปี 2558 ดังนี้
ที่พักในอัตรา         223.00 ยูโร
อาหารในอัตรา         229.00 ยูโร
รวมทั้งสิ้นในอัตรา    452.00 ยูโร
 
ที่มา: สำนักงานจัดหางานแห่งสหพันธ์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

---------------------------------------------------

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 6 /2559 
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
12  พฤศจิกายน  2558