ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี จัดโครงการกีฬาสายสัมพันธ์แรงงานไทย ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นายวราวุธ ชูวิรัธ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการกีฬาสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬา Zayed Sport ในกรุงอาบูดาบี  จัดโดยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง อาบูดาบี  โดยมีนายพูนศักดิ์ ประมงค์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาฯ   ประกอบด้วย ฟุตบอลเซปัคตระกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของแรงงานไทยให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในระหว่างพี่น้องแรงงานไทยและชุมชนไทยในยูเออี ตลอดจนช่วยให้แรงงานไทย ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงได้  โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี  สมาคมแม่บ้านในกรุงอาบูดาบี  ชมรมเชฟไทยในกรุงอาบูดาบี อาสาสมัครแรงงาน บริษัทต่างๆที่แรงงานไทยทำงานอยู่  รวมทั้งคนไทยจากหลายๆภาคส่วน  มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนประมาณ 300 คน นอกจากนี้ยังได้แจกเอกสารกฎหมายแรงงานและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการแรงงานศีล 5 อีกด้วย