ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมงานวันชาติ

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 และวันที่ 6 ธันวาคม 2558 นายพูนศักดิ์ ประมงค์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวสุนารี คงสถิต ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมงานวันชาติ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบุดาบี และสถานกงสุลใหญ่ เมืองดูไบ จัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีและโรงแรมในเมืองดูไบตามลำดับ