ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการด้านแรงงานแบบบูรณาการ

นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ตามโครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการด้านแรงงานแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แก่นายจ้าง ลูกจ้าง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐ รับทราบปัญหา อุปสรรค ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความต้องการช่วยเหลือจากรัฐ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ บริษัท แทร็กซ์อินเตอร์เทรด จำกัด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด