ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แรงงานจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบปราบปรามการลักลอบการทำงานของคนต่างด้าว ต. ฉลอง จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุทธิพงศ์  สายสาคเรศ  แรงงานจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบปรามปรามการลักลอบทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว ณ บริษัท ธนชัย กระจก อลูมินั่ม  จำกัด ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งผลการดำเนินการตรวจ ไม่พบการลักลอบการทำงานของคนงานต่างด้าวแต่อย่างใด