ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญาจ้าง) ประจำเดือนตุลาคม 2558