ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และ CORE TEAM ติวเข้มให้คำแนะนำปรึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ที่จะลงแข่งขันระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง     และ CORE TEAM เตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE อันดามันซีฟู้ด และชมรม TO BE NUMBER ONE MRD CLUM โดยให้คำแนะนำ ปรึกษา การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง ก่อนการแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 ชมรม มีความพร้อมแล้ว 80 เปอร์เซนต์

MRD CLUM

อันดามันซีฟู้ด