ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

เลขที่โครงการ 59096225468

AttachmentSize
ประกาศ.pdf720.99 KB