ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศสอบราคา และราคากลาง การจ้างเหมาบริการระบบเฝ้าระวังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์

AttachmentSize
ราคากลาง293.21 KB
ประกาศ857.99 KB