ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง