ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)