ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศราคากลางจ้างทำข้อมูลประมาณการแนวโน้มความต้องการแรงงานและประมาณการแนวโน้มผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

AttachmentSize
ราคากลาง57.45 KB