ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ซื้อน้ำดื่ม ห้องรองปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

AttachmentSize
image.pdf250.82 KB