ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด

กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง
File: