จ้างจัดสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด่าวศูนย์กระทรวงแรงงาน

AttachmentSize
.pdf39.17 KB