ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง