สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Tuas View Dormitory

วันนี้(11 ต.ค. 60) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับฝ่ายกงสุล อาสาสมัครแรงงาน และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยประมาณ 100 คน ณ Tuas View Dromitory พบว่ามีสภาพความเป็นอยู่เป็นที่พอใจ