ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงาน สอท กรุงเทลอาวีฟ นำคณะแพทย์และพยาบาลจากกรมการแพทย์ออกตรวจสุขภาพแรงงานไทยในอิสราเอล รอบที่ 3

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเลิดสินเดินทางตรวจสุขภาพแรงงานไทยอิสราเอลรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 ให้แก่แรงงานไทยในอิสราเอล การให้บริการของคณะแพทย์ประกอบด้วยการตรวจวัดความดัน ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจ โดยมีแพทย์อายุรกรรมมาปฏิบัติหน้าที่ 4 นาย พยาบาลวิชาชีพ 5 นาย เภสัชกร 1 นาย รวมทั้งมีคณะผู้บริหารจากกรมการแพทย์ที่ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์เดินทางมาร่วมตรวจเยี่ยมทีมแพทย์ปฏิบัติการด้วยจำนวน 9 คน ซึ่งหลังจาการตรวจและพบแพทย์แล้วแรงงานจะได้รับยาที่แพทย์นำมาจากประเทศไทย อาทิ ยาลดความดัน ยาแก้อักเสบ ยาแก้แพ้ และยาทาภายนอก เป็นต้น

ทั้งนี้ ฝ่ายแรงงานฯ จัดทำแผนการออกให้บริการตรวจสุขภาพใน 5 โมชาฟให้ครอบคลุมพื้นที่อิสราเอลประกอบด้วย (1) โมชาฟ Yavniel อยู่ทางภาคเหนือของอิสราเอล มีแรงงานไทยมารับบริการจำนวน 12 คน (2) โมชาฟ Arugot อยู่ทางภาคกลางของอิสราเอล มีแรงงานไทยมารับบริการจำนวน 68 คน (3) เขต Zikhon Yaacov อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของอิสราเอล มีแรงงานมารับบริการจำนวน 28 คน (4) โมชาฟ Ahituv อยู่ทางภาคกลางของอิสราเอล มีแรงงานมารับบริการจำนวน 58 คน และ (5) โมชาฟ Ein Tamar อยู่ทางภาคใต้ของอิสราเอล มีแรงงานมารับบริการจำนวน 55 คน รวมการออกตรวจสุขภาพและให้บริการด้านสุขภาพมีแรงงานไทยในอิสราเอลมารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 221 คน