วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

วันที่: 
Tuesday, 13 November 2018
สถานที่: 
ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
จังหวัด: 

ปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์: 
02 5674107

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/