ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานกฐินพระราชทานและทำบุญออกพรรษา ณ วัดพุทธธรรมาราม เขตหยุ่นหลอง ฮ่องกง

                 วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นางสาว    อรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานกฐินพระราชทานและทำบุญออกพรรษาที่วัดพุทธธรรมาราม โดยมีนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการกล่าวคำถวายกฐินพระราชทาน การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ทอดผ้าป่า ถวายสังฆทานแด่พระสงค์ การตรวจสุขภาพฟรีจากองค์กร Ambassador Scheme Ethnic Minorities และมีโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากกลุ่มคนไทยในฮ่องกง ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน