ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างท่อแก๊ส ของบริษัท Kum Shing E&M limited ที่ Black Point Power Station Tuen Mun, Hong Kong

                เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) มอบหมายให้นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่จำนวน ๒ คน เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างท่อแก๊สของบริษัท  Kum Shing E&M Limited ที่ Black Point Power Station Tuen Mun, Hong Kong ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ยื่นรับรองสัญญาการจ้างงานแรงงานไทย จำนวน ๒๕ คน อัตราเงินเดือน คนละ ๔๗,๕๐๐ เหรียญฮ่องกง เพื่อเชื่อมท่อแก๊ส P91/P92 ภายใต้โครงการนำเข้าแรงงานเสริม (SLS) และตรวจสภาพความเหมาะสมของที่พักที่นายจ้างได้จัดเตรียมไว้ให้แรงงานไทยพักใกล้กับสถานที่ทำงาน