ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมสืบสานวันลอยกระทง เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ณ วัดเมฆธรรมวนาราม เขตนิวเทอริทอรี่ ฮ่องกง

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวอรอนงค์  ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานวันลอยกระทง เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ณ วัดเมฆธรรมวนาราม เขตนิวเทอริทอรี่ ฮ่องกง โดยนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว  เป็นประธานในพิธี และกล่าวแนะนำภารกิจของสำนักงานฯ รวมถึงความห่วงใยเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทำกิจการ งานต่างๆ ซึ่งหากมีปัญหาสามารถประสานสำนักงานแรงงานฯ ให้ความช่วยเหลือได้ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีรับศีล ถวายสังฆทาน รำวงย้อนยุค การประกวด นางนพมาศ การแสดงจากสมาคม และกลุ่มต่าง ๆ  มีประชาชนคนไทย ฮ่องกงและต่างชาติ ร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน