วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

วันที่: 
Tuesday, 18 December 2018
สถานที่: 
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
จังหวัด: 

น่าน

เบอร์โทรศัพท์: 
054-716075-6

 

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/