วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน Smart Job Smart Life ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่: 
Wednesday, 26 December 2018
สถานที่: 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด: 

กาฬสินธุ์

เบอร์โทรศัพท์: 
043813228-9