ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสประจำปี 2018 ณ คริสตจักรไอซีเอ (International Christian Assembly) เขต North Point ฮ่องกง

                วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และ  เจ้าหน้าที่ ร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสประจำปี 2018 ณ คริสตจักรไอซีเอ (International Christian Assembly) เขต North Point ฮ่องกง โดยมี นายอสิ ม้ามณีเป็นประธาน ซึ่งกงสุล(ฝ่ายแรงงาน)ได้กล่าวทักทายและขอบคุณนายจ้างชาวฮ่องกงด้วย ภายในงานมีกิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงบทเพลงอวยพรวันคริสต์มาส การแสดงละครคริสต์มาส ของคริสต์จักร ไอซีเอ - ไทย การบรรยายความหมายของวันคริสต์มาส โดยศาสนาจารย์ ดร.เอ็ดมันต์ การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ อาทิ ศรีลังกา อินโดนีเซีย จีน ไทย ฯลฯ และการแลกเปลี่ยนของขวัญ มีผู้ร่วมงานประมาณ 200 คน

 

               ช่วงบ่ายวันเดียวกัน สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมจุดนัดพบอาสาสมัครแรงงานไทย โดยเปิดบริการรับรายงานตัวสำหรับแรงงานที่เดินทางเข้ามาทำงานครั้งแรก การประชาสัมพันธ์ข่าวสารแรงงาน การรับปรึกษาปัญหาการทำงานและเผยแพร่ข่าวสารการศึกษา  มีผู้มารับบริการจำนวน ๓๐ คน

  

                ช่วยเย็น สำนัเกงานแรงงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดการประชุมหารือการจัดงานวันแรงานแห่งชาติร่วมกับกลุ่มแกนนำชุมชนคนไทยในฮ่องกง ณ คริสตจักรไทยพระพร เกาลูนซิตี่ เวลา 18.00-19.30 น. โดยมีผู้แทนจากสหภาพแรงงานไทย สมาคมรวมไทย สมาคมสตรีไทย สมาคมชาวไทยในฮ่องกง ผู้แทนวัดเมฆธรรมวนาราม ชมรมนักศึกษา มสธ. และชมรมนักศึกษา กศน. โดยกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ กำหนดจัดในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๖๒  ในรูปแบบ Sport Day ณ สวนสาธารณะ Carpenter Road Park เขตเกาลูนซิตี้ มีผู้ร่วมประชุม ๑๕ คน