วันที่ 17 มกราคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ หลังกาชาดจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

วันที่: 
Thursday, 17 January 2019
สถานที่: 
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ หลังกาชาดจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่
จังหวัด: 

แพร่

เบอร์โทรศัพท์: 
054-511721

 17มกราคม2562

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/