ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION ไต้หวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง 35 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง
1. ช่างเชื่อม จำนวน 25 อัตรา 
2. ช่างประกอบ จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติ 
1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-45 ปี
2. ไม่จำกัดส่วนสูงและน้ำหนัก
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. สายตาดีไม่บอดสี
5. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
6. มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะ
7. กรณีที่คนหางานเคยเดินทางไปทำงานและพำนักในไต้หวัน รวมระยะเวลาต้องไม่เกิน 9 ปี

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 หรือ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือ https://www.doe.go.th/…/a5d68a587887e24fab1659548e6fef31.pdf