วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมงาน KMUTNB Job Fair 2019 ณ อาคารอเนกประสงค์ (ชั้นล่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่: 
Thursday, 07 February 2019 - Friday, 08 February 2019
สถานที่: 
ณ อาคารอเนกประสงค์ (ชั้นล่าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จังหวัด: 

กรุงเทพมหานคร

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/