สรจ.แพร่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการฝึกทักษะฝีมือและศักยภาพกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด

วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการฝึกทักษะฝีมือและศักยภาพกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านกำนันตำบลบ้านเหล่าและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาบ้านเหล่า ม.5 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่