ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ออกบริการนอกสถานที่ เขต Tuen Mun และ บริการจุดนัดพบอาสาสมัครแรงงานฯ เขตเก๋าหล่งเส่ง Kowloon City

               วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ให้บริการรับรายงานตัวนอกสถานที่แก่แรงงานช่างเชื่อมแก๊ส ซึ่งนำเข้าแรงงานโดยบริษัท Kum Shing E&M Limited ซึ่งสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้แนะนำเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวฮ่องกง ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน กฎหมายแรงงานฮ่องกง ประกันสังคม ม. 40 การรับรายตัว แจ้งข่าวสารแรงงาน การศึกษา และชุมชนไทยในฮ่องกง มีจำนวนแรงงานเข้าร่วมจำนวน 27 คน

               ช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.00 น. ให้บริการจุดนัดพบอาสาสมัครแรงงาน ที่ Tak Ku Ling Road Rest Garden  เกาหล่งเส่ง เขตเกาลูนซิตี้ โดยสำนักงานแรงงานฯ รับรายงานตัวสำหรับแรงงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านที่เดินทางมาทำงานครั้งแรกในฮ่องกง รับปรึกษาแนะนำปัญหาในการทำงานเบื้องต้น แจ้งข่าวสารแรงงาน การศึกษา แจกคู่มือการทำงานในฮ่องกง และคูปองตรวจสุขภาพ มีผู้มารับบริการจำนวน 30 คน