ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่จีน ประจำปี 2562 ณ วัดพุทธารามฮ่องกง เขต San Po Kong เกาลูน ฮ่องกง

                วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่จีน   ณ วัดพุทธารามฮ่องกง โดย พระศรีสิทธิวิเทศ ประธานคณะกรรมการบริหารวัดพุทธารามฮ่องกง  และ  นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานพิธี และกล่าวคำอวยพรแก่ชาวไทยที่มาร่วมทำบุญขึ้0นปีใหม่ ในครั้งนี้ ภายในงานมีการทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่าสามัคคี ปฏิบัติธรรม มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวฮ่องกง ประมาณ  30 คน