ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ และเรียนและเรียน มสธ. อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ ของชมรมนักศึกษามหามวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

               วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมโครงการปฐมนิเทศ และเรียน มสธ. อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ ของชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานพิธี ภายในงานมีกิจกรรมการปฐมนิเทศ และเรียนและเรียน มสธ. อย่างไร  ให้ประสพความสำเร็จ โดย ผศ ดร. อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช การเลือกประธานชมรมนักศึกษาคนใหม่ และกิจกรรมนันทนาการ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 40 คน