สรจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ หลักสูตรการทำเบเกอรี่ อำเภอบางพลี