ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ หลักสูตรการทำเบเกอรี่ อำเภอบางพลี