ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ้านหนองโง้ง ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

               6 เม.ย. 2562 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ้านหนองโง้ง ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม และอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยัง พระอุโบสถวัดมหาชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อทำพิธีทำน้ำอภิเษก โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธี