สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562