ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

               วันที่ 9 เมษายน 2562  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ของไทย ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์