แรงงาานจังหวัดชุมพร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562