ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

              วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.นายอำนาจ เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ณ  ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดย...นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม