สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิจิตร นำบริการด้านแรงงานร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองพงษ์ ตำบลหนองพะยอม อำเภอตาพานหิน จังหวัดพิจิตร