ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีการเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

               เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.15 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีการเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีในวันและเวลา ดังกล่าว