รองปลัดแรงงาน ปาฐกถาพิเศษ ความท้าทายของการทำงานกับสังคมผู้สูงอายุ

Date: 
Thursday, 12 September 2019

            วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความท้าทายของการทำงานกับสังคมผู้สูงอายุ ภายในงานโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ครบรอบ ๒ ปี เรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมผู้สูงอายุไทย" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย การเตรียมพร้อมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และทราบทิศทางตลาดแรงาน และแนวทางการเตรียมตัวพัฒนาตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องแกรนด์ รัชดา ชั้น ๕ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์