ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะยุวทูต IM Japan ครั้งที่ 7 ปี 2562

 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับคณะยุวทูต IM Japan จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นนักเรียนไทยที่เดินทางมาญี่ปุ่นตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น เป็นครั้งที่ 7 ปี 2562