ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมหารือข้อราชการกับทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล จัดหางานจังหวัดระยอง และนายวีระกิตต์ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกับ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงโครงสร้าง ศรชล.ภาค 1 โดยมี นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง