ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ออกบูธฝึกอาชีพ สถานีประชาชนสัญจร จ.ลำปาง

Date: 
Friday, 15 November 2019

            วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสถานีประชาชนสัญจร ครั้งที่ 4 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด สำหรับโครงการสถานีประชาชนสัญจร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ และสามารถเข้าถึงหน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐได้สะดวก พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีบริการสาธารณะต่างๆ อาทิ ตรวจสุภาพ, บริการตัดผม, ผ่าตัดต้อกระจก เป็นต้น โดยสถานีไทยพีบีเอสเป็นสื่อกลางในการนำเสนอปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาและหาทางออกอย่างสร้างสรรค์

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

            ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการออกบูธต่างๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม, ร้องทุกข์ Thai PBS, ชุมชนต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การให้ความรู้จากหน่วยงานราชการ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พร้อมทั้งรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และการแสดงนิทรรศการภารกิจของกระทรวงแรงงาน พร้อมกิจกรรมการเล่นเกม แจกของรางวัลมากมาย

+++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว
15 พฤศจิกายน 2562