ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 21, 2019
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริการประชาชน ณ จุดเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว (One Stop Service : OSS.MOL.GO.TH) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 16, 2019
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 16, 2019
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 16, 2019
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟัสวาวล์โถปัสวะชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 16, 2019
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 10, 2019
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 10, 2019
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 07, 2019
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 07, 2019
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 02, 2019
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 02, 2019
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 02, 2019
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 02, 2019
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 02, 2019
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดนิทรรศการ กิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
May 02, 2019
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Apr 30, 2019
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Apr 30, 2019
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบสายไฟเวทีห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Apr 29, 2019
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Apr 29, 2019
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อห้อง "แสงสิงแก้ว" พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Apr 29, 2019