หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 20, 2019
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมราวบันไดเวทีห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 19, 2019
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 18, 2019
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 18, 2019
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 17, 2019
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 17, 2019
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุสังเคราะห์ความถี่ชนิดประจำที่ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 17, 2019
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เกษียนอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 17, 2019
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 17, 2019
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา พัดลม ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 17, 2019
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 17, 2019
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 16, 2019
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบูธผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 16, 2019
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 16, 2019
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 16, 2019
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 16, 2019
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Sep 12, 2019
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร งานเลขานุการปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 11, 2019
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการสัมมนาวิชาการและรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 11, 2019
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกรอบรูป ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 10, 2019