ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนสายท่อนำน้ำเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Nov 18, 2019
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Nov 18, 2019
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Nov 18, 2019
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Nov 18, 2019
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Nov 15, 2019
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Nov 15, 2019
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Nov 14, 2019
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Nov 14, 2019
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Nov 06, 2019
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Nov 06, 2019
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อข้าราชการการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Nov 06, 2019
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาจง
Nov 01, 2019
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Oct 31, 2019
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งในการจัดกิจกรรม กระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Oct 30, 2019
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Oct 30, 2019
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือดัชนีภาวะแรงงาน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Oct 29, 2019
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Oct 22, 2019
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Oct 22, 2019
19
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แบบมือถือ) โดยวิธีคัดเลือก
Oct 21, 2019
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Oct 21, 2019