ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนโช๊คประตูบานสวิง ห้องทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 04, 2019
122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 04, 2019
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 02, 2019
124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 02, 2019
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 02, 2019
126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 02, 2019
127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือคู่มือ "ผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 02, 2019
128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 02, 2019
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 02, 2019
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 02, 2019
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อปฏิทินของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Sep 02, 2019
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับใช้ในการสัมมนาทางวิชาการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ เรื่องแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานเพื่อก้าวผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 31, 2019
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อช่องแสงอลูมิเนียมสีชาใส่กระจกใสพร้อมติดตั้ง ห้องผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 30, 2019
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึก ใช้ในการพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 30, 2019
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แบบมือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 30, 2019
136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 30, 2019
137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งและรื้อถอน พร้อมประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 30, 2019
138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน บริเวณหน้าห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 29, 2019
139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ บริเวณรั้วหน้ากระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 29, 2019
140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 29, 2019