ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 23, 2019
162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 23, 2019
163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 23, 2019
164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ
Aug 22, 2019
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารไทย - อังกฤษ รายงานการอนุวัติอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ๑๐๕ ๑๓๘ และ ๑๘๒
Aug 22, 2019
166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารไทย - อังกฤษ รายงานการอนุวัติอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) พ.ศ. ๒๕๐๑ (ค.ศ. ๑๙๕๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 22, 2019
167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟัสวาวล์โถปัสวะชาย ห้องน้ำชาย ชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 21, 2019
168
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างประดับผ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ บริเวณรั้วหน้ากระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 21, 2019
169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเมนสวิตซ์ไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 21, 2019
170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 21, 2019
171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีเส้นจราจรรอบอาคารภายในกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 21, 2019
172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำดับเพลิง อาคาร ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาจง
Aug 21, 2019
173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 21, 2019
174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญเพื่อมอบให้ชาวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 21, 2019
175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 21, 2019
176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 26 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 20, 2019
177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคากระจกน้ำรั่ว ทางเข้าอาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 20, 2019
178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 20, 2019
179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Aug 19, 2019
180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Aug 20, 2019