ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วีดิทัศน์กระทรวงแรงงาน

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน
Video